Fr  |  En

Geen nieuwsberichten voor het ogenblik

PUBLICATIES
COMPETENTIEPOLEN
Deze pagina afdrukken

CERIA-Campus


Het Institut Meurice bestendigt de tradities van het Institut Supťrieur de Brasserie et de Distillerie en van het Institut de Chimie Pratique, waaruit het is ontstaan.
Sinds 1972 is het volledig ondergebracht op de CERIA-campus (Centre d'Enseignement et de Recherche des Industries Alimentaires et Chimiques) te Brussel, waar zich ook het Institut de Recherches Microbiologiques Jean-Marie Wiame bevindt, een onderzoekscentrum dat zich richt op fundamenteel onderzoek in de moleculaire biologie en de microbiŽle genetica.

De campus wordt dan ook al jaren bijzonder hoog aangeschreven, zowel in het domein van landbouw en voeding als in dat van de chemie en de biochemie.
Zijn vele entiteiten hebben CERIA in staat gesteld een internationale reputatie uit te bouwen.

In 1995 ging het Institut Meurice, onder auspiciŽn van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op in de Haute Ecole Lucia de BrouckŤre.


Meurice R&D


Omdat de vraag van de industrie toeneemt en gevarieerder wordt, omdat de wetenschappers van het Institut Meurice kunnen bogen op een algemeen erkende vakkennis, omdat ze de evolutie van de techniek en de technologie op de voet volgen, richtten ze in 1994 de vzw Meurice Recherche et Dťveloppement op, waar ze vanaf 2001 werden vervoegd door hun collegaís van het Institut de Recherches Microbiologiques Jean-Marie Wiame.

Het is ook in dat kader dat ze hun activiteiten rond toegepast onderzoek uitoefenen via bilaterale of gesubsidieerde onderzoekscontracten of contracten met de industrie en de gemeenschap.

Deze organisatie heeft een dubbel effect: enerzijds verbetert zij de uitrusting van het instituut en anderzijds houdt zij diverse, geactualiseerde kennispolen in stand die de opleiding van de studenten ten goede komen.

De samenwerking met de bedrijfswereld en de externe organisaties hebben Meurice R&D in staat gesteld internationaal een wetenschappelijk niveau te halen dat de vergelijking met de beste centra voor toegepast onderzoek van universiteiten en hogescholen kan doorstaan.


Home | Polen | Team | Materiaal | Competenties | Links | Contact
Copyright Meurice R&D A.S.B.L. 2007 Alle rechten voorbehouden. Tot stand gekomen met de steun van Bruxelles-Export - Ontwikkeld door EWAPPS S.A